PROIECT DIGITALL

Prin furnizarea unor astfel de resurse, proiectul consolidează prioritățile Planului de acțiune pentru educația digitală al Comisiei Europene, al cărui scop este „o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa”. De asemenea, urmează orientările și obiectivele Cadrelor europene privind competențele digitale ale educatorilor în dotarea profesorilor atât cu abilități digitale, cât și cu orientări pentru incluziune.