Fișe de adaptare

Listele de verificare pentru adaptare se concentrează pe adaptările de conținut pentru elevii cu nevoi specifice.
Au fost realizate 10 liste de verificare pentru adaptare. Prima fiind mai generală privind includerea pentru toți și una creată pentru fiecare tip diferit de tulburare sau dizabilitate:
- Dislexie
- Discalculie
- Dispraxie
- Disgrafie
- Disortografie
- ADHD
- Deficiență de auz (dificultate de auz)
- Surditate
- Deficiență vizuală
Listele de verificare pentru adaptare conțin diferiți pași de avut în vedere atunci când faceți conținutul online accesibil pentru toți. Au fost create, de asemenea, liste de verificare goale pentru ca educatorii să își facă listele de verificare personalizate pentru adaptare, în funcție de nevoile specifice ale elevilor lor.
Aceste liste de verificare pot fi tipărite și utilizate împreună cu Fișele de lucru pentru exercițiile propuse.

DISCALCULIA

ADHD

DISORTOGRAFIA

AFECTAREA AUZULUI - competență lingvistică scăzută

INCLUZIUNEA

DISPRAXIA

DISGRAFIA

TULBURĂRILE VIZUALE

AFECTAREA AUZULUI - COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ ÎNALTĂ

DISLEXIA