Fișe de lucru

Fișele de lucru au fost create pentru profesori cu scop de formare pentru crearea de materiale accesibile informații de implementare din toate produsele DigitALL: sfaturi din fișele practice de adaptare, resursele din setul de instrumente, tutorialele video și listele de verificare pentru adaptare.

Aceste fișe de lucru constau în exerciții scurte în care profesorii sunt rugați să aplice metodologiile incluzive învățate la exemple luate din practica zilnică a profesorilor.
ADAPTAREA LAYOUT-ULUI
TEORIA CULORILOR
INSTRUMENTE GRAFICE
PRACTICI DE PREDARE CARE SĂ ÎNCURAJEZE AJUTORUL RECIPROC ȘI MUNCA ÎN GRUP
APLICAȚII DE ÎNVĂȚARE