ΕΡΓΟ DigitALL

Με την παροχή αυτών των πόρων, το έργο θα ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του οποίου είναι μια «υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη». Θα ακολουθεί επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους των ευρωπαϊκών πλαισίων για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών τόσο με ψηφιακές δεξιότητες όσο και με κατευθυντήριες γραμμές για ένταξη.