FIȘE PRACTICE

Fișele practice de adaptare oferă îndrumări și sfaturi practice pentru profesori și școli pentru a crea conținut incluziv și pentru a adopta practici de predare incluzivă pentru toți elevii lor.
Fișele de adaptare sunt împărțite în trei categorii principale:

• Conținut scris
• Conținut multimedia
• Practici pedagogice

Pentru fiecare dintre aceste categorii sunt tratate dificultăți specifice pe care elevii le-ar putea întâlni cu un anumit tip de conținut și sunt explicate diferite adaptări posibile.
Scopul principal al fișelor de adaptare practică este de a oferi informații și practici de implementat în educația online pentru a face lecțiile incluzive pentru toți.

Conținut scris

Image

Conținut multimedia

Image

Practici pedagogice

Image