Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

DIGITALL

Image

Project Number: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082731

Image

DIGITALL

 

Το ευρωπαϊκό έργο DigitALL ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 από μια έρευνα που διεξήγαγε ο επικεφαλής του έργου LogoPsyCom σχετικά με την εξ αποστάσεως μάθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Η έρευνα διεξήχθη αρχικά στο Βέλγιο μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και λογοθεραπευτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 71% των εκπαιδευτικών δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με τη διαδικτυακή μάθηση. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπερίληψη κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως μάθησης, η οποία αποδείχθηκε πρόκληση για το 57% των εκπαιδευτικών και είχε ως αποτέλεσμα περίπου το 68% των γονέων να πρέπει να παρέχουν πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στα παιδιά τους.

Οι περισσότεροι γονείς απέδωσαν αυτή την ανάγκη για πρόσθετη υποστήριξη στην έλλειψη σαφών οδηγιών, στις χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και στην ανάγκη για κοινωνικές επαφές. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τόνισαν την αυτονομία που προωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Σκοπός του έργου είναι να παρέχει χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την παιδαγωγική χωρίς αποκλεισμούς καθώς και πόρους για τους εκπαιδευτικούς ώστε να επιτύχουν και να προωθήσουν τη συμπερίληψη κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος. Οι πόροι του έργου επικεντρώνονται στην παιδαγωγική χωρίς αποκλεισμούς και στην προσαρμογή του περιεχομένου του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού.

Το έργο προσφέρει διάφορους χρήσιμους πόρους:

  • Οδηγό σχετικά με τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής
  • Πρακτικά φύλλα προσαρμογής
  • Εργαλειοθήκη
  • Εκπαιδευτικά βίντεο
  • Κατάλογοι ελέγχου προσαρμογής
  • Φύλλα εργασίας

Με την παροχή αυτών των πόρων, το έργο ενισχύει τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση, στόχος του οποίου είναι μια "υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη". Ακολουθεί επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτικούς τόσο με ψηφιακές δεξιότητες όσο και με κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπερίληψη.

DownloadPDF

Our Partners

Client 1
Client 2
Client 3
Client 3
Client 3
Client 3
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν..
Image