Οδηγός για τις ανάγκες Ψηφιακής Προσαρμογής

Ο οδηγός αυτός συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της ένταξης για τη διαδικτυακή μάθηση, εξηγεί τις διάφορες προκλήσεις και ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες και παρέχει μια σειρά συστάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ένταξη σε διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς χώρους εν γένει.
Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε 6 γλώσσες:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DownloadPDF