Κατάλογοι ελέγχου προσαρμογής

Οι κατάλογοι ελέγχου προσαρμογής επικεντρώνονται στις προσαρμογές του περιεχομένου για μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Δημιουργήθηκαν 10 λίστες ελέγχου προσαρμογής. Ο πρώτος κατάλογος είναι πιο γενικός για την ένταξη για όλους και δημιουργήθηκε ένας ακόμα για κάθε διαφορετικό τύπο διαταραχής ή αναπηρίας:
- Δυσλεξία
- Δυσαριθμησία
- Δυσπραξία
- Δυσγραφία
- Δυσορθογραφία
- ΔΕΠΥ
- Προβλήματα ακοής (βαρηκοΐα)
- Κώφωση
- Προβλήματα όρασης
Οι κατάλογοι ελέγχου προσαρμογής περιέχουν διάφορα βήματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν κάνετε το διαδικτυακό περιεχόμενο προσβάσιμο για όλους. Δημιουργήθηκαν επίσης κενές λίστες ελέγχου για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να φτιάξουν τις δικές τους εξατομικευμένες λίστες ελέγχου προσαρμογής με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους.
Αυτές οι λίστες ελέγχου μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα Φύλλα Εργασίας για τις προτεινόμενες ασκήσεις.

ΔΕΠΥ

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΚΟΗΣ - υψηλή γλωσσική ικανότητα

ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΚΟΗΣ - χαμηλή γλωσσική ικανότητα

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ