Φύλλα εργασίας

Τα φύλλα εργασίας δημιουργήθηκαν για τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την κατάρτιση για τη δημιουργία προσβάσιμου υλικού, εφαρμόζοντας πληροφορίες από όλα τα προϊόντα του DigitALL: συμβουλές από τα πρακτικά φύλλα προσαρμογής, τους πόρους της εργαλειοθήκης, τα εκπαιδευτικά βίντεο και τους καταλόγους ελέγχου προσαρμογής.

Αυτά τα φύλλα εργασίας αποτελούνται από σύντομες ασκήσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες μεθοδολογίες χωρίς αποκλεισμούς σε περιπτώσεις που προέρχονται από την καθημερινή πρακτική.

ΠΡΟΣΑΡΜOΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙAΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟHΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚHΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ
LEARNINGAPPS