Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη αποτελεί μια συλλογή 50 φύλλων παρουσίασης για διάφορους διαδικτυακούς πόρους, εργαλεία και λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαδικτυακή μάθηση.
Η συμμετοχικότητα και η προσβασιμότητα αυτών των εργαλείων ήταν για εμάς σημαντικά κριτήρια για την επιλογή τους.

Κάθε φύλλο παρουσίασης παρέχει:
- περιγραφή του εργαλείου/λογισμικού/διαδικτυακού πόρου
- εξήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του για την εκπαίδευση
- αξιολόγηση από άποψη προσβασιμότητας
- πρακτικές συμβουλές για τη χρήση του εργαλείου/λογισμικού/διαδικτυακού πόρου χωρίς αποκλεισμούς

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από πόρους σε διάφορες γλώσσες:
αγγλικά, γαλλικά (Βέλγιο), ελληνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά και ιταλικά.
Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται συχνά στην Ελλάδα: