Εκπαιδευτικά εργαλεία

Image
Image
Image

Learning APPs

Διαδραστικo εργαλεiο εξασκησης
Image

Future Learn

Εκπαιδευτικη πλατφορμα
Image

Moodle

Συστημα διαχειρισης μαθησης
Image

Edmondo

Εκπαιδευτικη πλατφορμα
The European Commissions support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082731

Image