Εργαλεία γραφής

Image
Image
Image

Hemmingway Editor

Εργαλειο γραφης και ορθογραφιας
Image

Mathtype 7.4

Μαθηματικος επεξεργαστησκειμενου
Image

Grammarly

Εργαλειο γραφης και ορθογραφιας
Image

Co:Writer

Πρoβλεψη λeξεων, μεταφρaσεις καιαναγνωριση ομιλιας
The European Commissions support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082731

Image