ΕΤΑΙΡΟΙ

LogoPsyCom
LogoPsyComΗ LogoPsyCom είναι ένα κέντρο εκπαιδευτικής καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να εξυπηρετήσει σχολεία, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία φροντίδας, που ειδικεύεται στις μαθησιακές διαταραχές των νέων, ιδίως στις "Δυσ" (Δυσπραξία, Δυσφασία, Δυσλεξία, κ.λπ.), που ονομάζονται επίσης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (SLD) και ως εκ τούτου εργάζεται πάντα για την προσβασιμότητα του περιεχομένου.
Istituto dei Sordi di Torino
Istituto dei Sordi di TorinoΤο Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο στην Pianezza είναι ένας οργανισμός με αρχαίες καταβολές, που ιδρύθηκε το 1814 με σκοπό να φροντίσει για την εκπαίδευση των κωφών παιδιών και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους τους. Το Ινστιτούτο είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Ορισμένες από τις υπηρεσίες του περιλαμβάνουν: εκπαιδευτικά προγράμματα για κωφούς και κωφάλαλους και μαθητές με διάφορες αναπηρίες· μαθήματα γλώσσας (ιταλικά, αγγλικά και νοηματική γλώσσα)· λογοθεραπεία και προγράμματα SLI· επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους κωφούς (μαγειρική και κηπουρική)· κατάρτιση για δασκάλους, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτικούς· κατ' οίκον στέγαση για κωφούς ενήλικες.
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής ΜακεδονίαςΗ Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας περιφερειακός εκπαιδευτικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία των αποκεντρωμένων δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της περιοχής. Κύριος σκοπός του είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και η εποπτεία διαφόρων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.
Doamna Stanca
Doamna StancaΟ οργανισμός Doamna Stanca είναι το παλαιότερο λύκειο στο Satu Mare, μια όμορφη πόλη που συνορεύει με την Ουγγαρία. Οι μαθητές, περίπου 750, προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα όσον αφορά την εθνικότητα και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ανάμεσά μας μια σειρά από πολιτισμούς, οι οποίοι καθορίζουν ταυτόχρονα την προσωπικότητά μας και την προσέγγισή μας προς τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές μας να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Οι καθηγητές είναι επαγγελματίες και, λόγω της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης, καταφέρνουν πάντα να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινότητας όσον αφορά τα σχολικά αποτελέσματα και επιτεύγματα. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι ποικίλες, από εθελοντική εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μέχρι σπουδαίες σχολικές εκδρομές, όλες με σκοπό να προσθέσουν συνοχή στη μικρή μας κοινότητα.
AIO
AIOΗ Ένωση για την Καινοτομία στην Ορθοπαιδαγωγική (Association for Innovation in Orthopedagogy) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδέεται με το Τμήμα Κλινικής Ορθοπαιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Mons, Βέλγιο. Οι δραστηριότητες και οι αποστολές της βασίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: διδασκαλία, έρευνα και κοινωνική προσφορά. Για τον πρώτο άξονα "διδασκαλία", η AIO προσφέρει δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε επαγγελματίες και άτομα με αναπηρία σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με ειδικές ανάγκες (νοητική αναπηρία, αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, γήρανση, κ.ά.), προκειμένου να αναπτύξει πρακτικές για την υποστήριξη της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης και της συνολικής υγείας των ατόμων που υποστηρίζονται μέσω της προώθησης του αυτοπροσδιορισμού, της εφαρμογής εύλογων προσαρμογών κ.λπ. Για τον δεύτερο άξονα "έρευνα", η ΑΙΟ συμμετέχει και υλοποιεί καινοτόμες και συμμετοχικές έρευνες, με σκοπό να απαντήσει σε τρέχοντα ζητήματα μαζί με και για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, επικοινωνεί ενεργά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα στον τομέα της καινοτομίας στην ενισχυτική διδασκαλία με τη συγγραφή και δημοσίευση άρθρων, μεθοδολογικών οδηγών κ.λπ. Τέλος, για τον 3ο άξονα "υπηρεσία στην κοινότητα", η ΑΙΟ καθιστά τα αποτελέσματα της έρευνας προσβάσιμα και δημιουργεί μεθοδολογικούς οδηγούς για άτομα με αναπηρία και επαγγελματίες.
EPRALIMA
EPRALIMAΤο Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε τον οργανισμό EPRALIMA το 1999 ως ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με βάση καθεστώς συνεταιρισμού που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ο οργανισμός Epralima αποτελείται από 3 παραρτήματα: το κεντρικό γραφείο στο Arcos de Valdevez, το παράρτημα στο Ponte da Barca και ένα ακόμα στο Ponte de Lima· ένα Κέντρο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων το οποίο αναγνωρίζει, επικυρώνει και πιστοποιεί δεξιότητες δίνοντας στα άτομα την ευκαιρία να λάβουν ακαδημαϊκή ισοτιμία· και τέλος ένα Τεχνικό Κέντρο το οποίο εργάζεται με διακρατικά και κοινοτικά έργα. Η Epralima συμβάλλει στα έργα λόγω της: ευρείας γνώσης της περιοχής και των στενών σχέσεων με τις ομάδες-στόχους· ικανότητας να προωθεί την ενθάρρυνση των δικτύων και να κινητοποιεί διαφορετικές οργανώσεις· εμπειρίας στην ανάπτυξη διαφορετικών πακέτων εργασίας: διαχείριση, αξιολόγηση, διάγνωση, σχεδιασμός και υλοποίηση. Η βιωσιμότητά του συνδέεται με τη δυναμική της περιοχής της Άνω Λίμα, ξεπερνώντας τις ανάγκες μέσω της κατάρτισης.